Unfolding SE Creation เคล็ดไม่ลับเพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อสังคม

Unfolding SE Creation เคล็ดไม่ลับเพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อสังคม

รหัสคอร์ส :

 A0010

เนื้อหา : 8 ตอน ( 58 น. )

ผู้สอน

ดร. พิชัย ภู่สัมพันธ์

ราคา

รับทันที

บทเรียน :

 • โดย: วสันต์ สกุลกิจกาญจน์
  2 ปีที่แล้ว

 • โดย: อิชยาพร จันทร์คำ
  2 ปีที่แล้ว

 • โดย: Chutiya Worasap
  2 ปีที่แล้ว

 • โดย: กมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
  2 ปีที่แล้ว

 • โดย: ศิริโชค สีหาบุตร
  1 ปีที่แล้ว

 • โดย: อับดุลเลาะ บือโต
  1 ปีที่แล้ว