ติดต่อเรา

ส่งข้อความ ถึงเรา
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ชั้น 9 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล
  • 114 ซอยสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 โทร
  • 098-8290098
  • swubas.elearning@g.swu.ac.th