ติดต่อเรา

ส่งข้อความ ถึงเรา
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ชั้น 16 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี
  • 114 ซอยสุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  • 098-8290098
  • swubas.elearning@g.swu.ac.th