ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม SROI

ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม SROI

รหัสคอร์ส :

 A0006

เนื้อหา : 1 ตอน ( 9 น. )

ผู้สอน

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

ราคา

รับทันที

บทเรียน :

  • โดย: สุริยา โหบาง
    2 ปีที่แล้ว