ความคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking

ความคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking

รหัสคอร์ส :

 A0008

เนื้อหา : 5 ตอน ( 22 น. )

ผู้สอน

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

ราคา

รับทันที

บทเรียน :

 • โดย: Worapol Nawtong
  2 ปีที่แล้ว

  บทที่4 ไม่สามารถดูได้ครับ​

 • โดย: Ruchira Thientrakarn
  2 ปีที่แล้ว

  ตอนที่ 4 ไฟล์เสียหรือเปล่าคะ ดูไม่ได้ค่ะ

 • โดย: ญาณาธร เธียรถาวร
  2 ปีที่แล้ว

  ตอนที่ 4 ดูไม่ได้ครับ

 • โดย: Wichayakorn Prachumchon
  2 ปีที่แล้ว

  บทที่4ดูไม่ได้ สรุปคือยังไม่แก้อีก