กลยุทธ์สำหรับใช้ในภาวะวิกฤต Strategy in Crisis

กลยุทธ์สำหรับใช้ในภาวะวิกฤต Strategy in Crisis

รหัสคอร์ส :

 A0007

เนื้อหา : 1 ตอน ( 20 น. )

ผู้สอน

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

ราคา

รับทันที

บทเรียน :

  • โดย: พรสมัคร ภูมิเขต
    2 ปีที่แล้ว

    ฟังบรรยายแล้ว 1 รอบ ท่านอาจารย์พูดชัด เข้าใจง่ายดีครับ ขอบคุณมากครับ

  • โดย: Aunsiya Nansupachet
    2 ปีที่แล้ว